🔴 ۱۳ مردادماه، اسکای نیوز: وزیر خارجه بریتانیا قول داد که تمام تلاش خود را برای آزادی نازنین زاغری انجام دهد

🆔 @Sedaiemardom