🔴 فراخوان تجمع درب ساختمان‌های صداوسیمای مراکز استان‌ها یکشنبه ۱۴ مرداد/ آیا صداوسیما، «صدای مردم» را این‌طور خواهد شنید؟

🆔 @Sedaiemardom