🔴 علی ربیعی: تحریم‌های تازه یک میلیون تن را در ایران بیکار می‌کند/ بايد به مردم صادقانه بگوييم در یک جنگ واقعی وارد شده‌ايم

💠 پ.ن: این بلایی است که خامنه‌ای و سپاه سر مردم آوردند

🆔 @Sedaiemardom