🔴 پیام تسلیت حساب توییتری سفارت مجازی آمریکا به عبدالفتاح سلطانی

🆔 @Sedaiemardom