🔴 ۱۱ مردادماه: واکنش حسن شریعتمداری به بسیجیان کراواتی: هنوز نه به بار است نه به دار است، وای به روزی که دست این جماعت به جایی بند شود!

#انقلاب_بیداری

🆔 @Sedaiemardom