🔴 توییت‌ یک هم‌وطن برای شناخت جریان‌های سیاسی داخل و خارج

#چالش_دعوت_به_تظاهرات

🆔 @Sedaiemardom