🔴 فراخوان تظاهرات مردم زنجان از ساعت ۲۱ به بعد؛ «هم‌وطن غیرتتو نشون بده»

🆔 @Sedaiemardom