🔴 شورای نگهبان و علی خامنه‌ای، مجلس را بی‌خاصیت کرده‌اند/ محبی‌نیا: اقتصاد ایران در حال فروپاشی است

🆔 @Sedaiemardom