🔴 ۸ مردادماه: راهپیمایی کارگران شرکت تراورس تبریز به سمت استانداری. در اعتراض به عدم دریافت سه ماه حقوق و بیمه/ ۷۰۰۰ کارمند این شرکت درگیر مشکلات معیشتی هستند

🆔 @Sedaiemardom