🔴 مجتبی واحدی خطاب به حاج قایم: تنهایی نرو قاسم، فرمانده کل قوای‌تان را نیز با خود ببر!

🆔 @Sedaiemardom