🔴 بلومبرگ: جنگ توئیتری ترامپ علیه جمهوری اسلامی یک «جوک» نیست. ما به این مساله عادت کرده‌ایم، اما خطرات جدی است

🆔 @Sedaiemardom