🔴 واکنش معنادار بازارهای جهانی/ ایرنا- بهای نفت در روز سه‌شنبه ۲ مردادماه با وجود مجادلات لفظی میان ایران و آمریکا برای دومین روز متوالی کاهش یافت

🆔 @Sedaiemardom