🔴 سال ۱۳۹۷، سال حمایت از کالای ایرانی؛ ساعت ۱/۷۰ دقیقه به وقت سایپا

🆔 @Sedaiemardom