🔴 محمد مهاجری روزنامه‌نگار اصولگرا: وقتی دو مجری صداوسیما از موسسه ثامن الائمه این‌قدر پول گرفته‌اند لابد خود صداوسیما...

درخت گردکان به این بلندی
درخت خربزه الله اکبر

🆔 @Sedaiemardom