🔴 #اختصاصی_آمدنیوز: صبح امروز، تست‌های موشک هوا به زمین با پهباد (نقطه‌زن) در منطقه سمنان با موفقیت انجام شد. دو هفته قبل این تست با انفجار موشک در پهپاد همراه بود

🆔 @Sedaiemardom