🔴 یاشار سلطانی از مکاتبه سقاییان‌نژاد شهردار قم با افشانی برای ابقای مهدی احمدی داماد محسن رضایی و برادر زن الیاس قالیباف به هیات مدیره بانک شهر خبرداد!

🆔 @Sedaiemardom