🔴 هدایت‌الله خادمی نماینده مجلس: ممنون روسیه هستیم که در ازای نفت به ما کالا می‌دهد تا از گرسنگی نمیریم! (کارتون: علی شافعی)

🆔 @Sedaiemardom