🔴 «عمق نفوذ اسراییل میان مقامات کشور»/ نیویورک تایمز: عوامل موساد دقیقا می‌دانستند برای ربودن آرشیو هسته‌ای ایران ۶ ساعت و ۲۹ دقیقه وقت لازم دارند

🆔 @Sedaiemardom