🔴 مسموم شدن ۴۰۰ تن از اهالی روستای ابوالفارس رامهرمز به علت مصرف آب خام
🆔 @Sedaiemardom
رئیس مرکز بهداشت خوزستان:

در پی قطع آب یک منطقه شهری در شهرستان هویزه ۱۵ نفر به علت مصرف آب خام مسموم شدند.

مصرف آب خام همچنین حدود ۴۰۰ نفر از روستاییان بخش ابوالفارس رامهرمز را دچار مسمومیت کرده است.