🔴 جمعی از جوانان کُرد یاد و خاطره قربانیان حادثه تصادف نفت‌کش با اتوبوس مسافربری را گرامی داشتند

🆔 @Sedaiemardom