🏴 تبلیغات دروغ به نام «آمدنیوز» و فریب کاربران فضای مجازی؛ «آمدنیوز» جز کانال «صدای مردم» هیچ اکانت دیگری در تلگرام ندارد. مراقب تور‌های امنیتی باشید

🆔 @Sedaiemardom