🏴 این‌جا اهواز نیست؛ این‌جا مازندران سرزمین پر آب ایران است که با بی‌کفایتی مسئولان نظام به بی‌آبی رسیده است

🆔 @Sedaiemardom