🔴 مُرده تپید؛ دستور خامنه‌ای به دولت برای ارائه گزارش در خصوص بازار ارز و‌ طلا در حالی رسانه‌ای شده که:

۱- نیاز به رسانه‌ای شدن آن نبود،
۲- بازار ارز با دخالت سپاه بر هم ریخته است

🆔@sedaiemardom