🔴 شیوه به تاراج بردن ارز دولتی: زدن شرکت صوری در خارج
🆔@Sedaiemardom
روزنامه «هفت صبح» در گزارشی از شیوه جالب عده‌ای از بازرگان‌ها برای چپاول‌کردن ارز دولتی خبر داده است.

این بازرگان‌ها شرکتی در ایران ثبت می‌کنند و شرکتی در خارج از کشور. سپس، از ایران به شرکت خودشان در اروپا سفارش یک کالا برای واردات به ایران می‌دهند، مدارک را می‌برند، ارز دولتی می‌گیرند و بعد هم از شرکت خارجی‌شان به شرکت داخلی فاکتور می‌دهند. برای چه؟ برای هیچی!!