🔺رواج اجاره ساعتی مسکن در تهران

🔹نایب رئیس اتحادیه املاک: مشخص است وقتی سایتی عکس یک خانمی را گذاشته که به خیابان نگاه می‌کند و زیر آن نوشته خانه ساعتی، چه قصدی از اجاره این نوع خانه‌ها دارد.

🔹اجاره دادن این قبیل خانه‌ها هم برای مالکان و هم برای مشاوران املاک ممنوع است،

🔹باید مشخص شود چه کسی وارد این مکان‌ها شده و چه کسی خارج می شود.

🔹ممکن است تیم هایی اخلال گر امنیتی وارد کشور شوند و این نوع خانه‌ها را خانه‌های امن می بینند و با یک کارت شناسایی جعلی در اینجاها مستقر می‌شوند.

🔹یا ممکن است عده‌ای برای یک روز در جایی مستقر شوند و مشخص نباشد که محرم هستند یا خیر یا این‌که شرایط دیگری را رعایت می‌کنند./تسنیم

🆔 @GizmizTel 💯