🔻سخنان ضد ایرانی ترامپ در سازمان ملل:

🔹تا زمانی که ایران به رفتارهای خود بر پایه تهدید، ادامه می دهد؛ تحریم ها علیه ایران برداشته نخواهد شد و بیشتر خواهد شد

🔹هیچ دولت مسئولی نباید به دولت ایران کمک کند

🔹تحریم ها علیه ایران بیشتر خواهد شد

🔹برای ۴۰ سال دنیا به حاکمان ایران گوش داده است

🔹حکومت ایران شعارهای سنتی مرگ بر امریکا را دنبال می کند و احساسات ضد یهودی را دنبال می کند

🔹آنها می‌گویند اسراییل یک غده سرطانی است که باید از بین برود. آمریکا تحمل این اظهارات را نخواهد داشت و اجازه این کار را نخواهد داد

🔹ما باید جلوی رسیدن ایران به سلاح هسته ای را بگیریم به همین دلیل ایالات متحده را از این توافق بد هسته ای خارج کردم

🔹ایالات متحده آماده دوستی با کشورهای خواهان صلح است

🔹بسیاری از دوستان نزدیک آمریکا قبلا دشمنان بزرگ او بودند، ما به دنبال شریک هستیم نه رقیب و حریف

🔹افراد شجاع میتوانند صلح را انتخاب کنند

🆔 @GizmizTel 💯