🔺مرگ پسر بچه 8 ساله در آزادی

🔹متاسفانه بعد از بازی پرسپولبس و نفت یک پسر بچه 8 ساله دچار برق گرفتگی شد و فوت کرد.

🔹ظاهرا این بچه که فرزند یکی از دکه‌داران ورزشگاه بوده؛ سرش رو به داربست پشت گیت تکیه داده بوده و این داربست به سیم برق وصل بوده که باعث فوت بچه شده

🔹مدیر گیت‌های آزادی گفته گیت‌ها، فیوزهای محافظ جان دارد و به هیچ عنوان خطر برق گرفتگی ندارند و داربست‌ها را هم ما نزدیم و به ما ارتباطی نداره

🔹بقیه مسئولین هم اظهار نظر مشخصی نکردن و گفتن باید بیشتر بررسی بشه و مثل همیشه کسی مسئولیت این فاجعه رو به عهده نمیگیره!

+بعد از ماجراهای دختر آبی و حواشی اخیر ورود زنان به ورزشگاه، فقط کشته شدن موقع عبور از گیت های ورزشگاه آزادی به دلیل برق گرفتی کم بود که اونم اضافه شد😐🤦‍♂️

🆔 @GizmizTel 💯