🔻زیرشلواری پوشیدن در خیابان‌های کویت 36 میلیون تومان جریمه دارد!

🔹روزنامه القبس کویت با اعلام این خبر نوشت: بر اساس پیشنهاد مطرح‌شده در مجلس امت کویت، هر فردی که با لباس خواب و پیژامه در انظار عمومی حاضر شود، بین 500 تا هزار دینار کویت معادل 3300 دلار جریمه خواهد شد.

🆔 @GizmizTel 💯