🔺واکنش دولت به خودسوزی دختر آبی و ورود زنان به ورزشگاه

1️⃣ علی ربیعی، سخن‌گوی دولت: "ورزشگاه را برای آمدن زنان آماده کرده‌ایم"

🔹موضوع مرحوم سحر و حضور زنان در ورزشگاه‌ها یکشنبه پیش در دولت مطرح شد. زنان می توانند در همه بازی‌های ملی حاضر باشند و شرایط به سمتی پیش می‌رود که زنان در لیگ حضور یابند. طبق گزارش وزیر ورزش، زیرساخت های لازم مثل گذرگاه، جای‌‌گاه، سرویس‌های بهداشتی جداگانه در همه ورزشگاه‌ها آماده است و ورزشگاهی نیست که این زیرساخت‌ها را نداشته باشد./ ایسنا

2️⃣ محمود واعظی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور: "حضور زنان در ورزشگاه‌ها با فضای فعلی به مصلحت نیست"

🔹اگر فضای ورزشگاه‌ها مناسب حضور زنان باشد از نظر ما منعی ندارد به ورزشگاه بروند. اما با فضای فعلی که طرف‌داران تیم‌ها علیه هم فحش می‌دهند و درگیری هست حضور زنان در ورزش‌گاه به‌مصلحت نیست. وزیر ورزش مامور شد تا با لیدرهای تیم های ورزشی گفت‌ وگو کند تا فضای خلاقی، ورودی و دستشویی و محل نشستن مناسب برای زنان آماده شود. اگر فضا درست باشد از نظر ما حضور زنان در ورزش‌گاه‌ها منعی ندارد./ مهر

🆔 @GizmizTel 💯