🔹دو نیم شدن پراید و نجات معجزه‌آسای راننده!

صبح امروز یک زانتیا با پراید در منطقه تنگاری دشتروم بویراحمد به هم برخورد می‌کنند و پراید اینطوری از وسط دو نصف میشه!😕

🆔 @GizmizTel 💯