🔺پناهندگی یک خبرنگار سیاسی!

🔹برخی خبرها از درخواست پناهندگی خبرنگار خبرگزاری "موج" حکایت دارد

🔹امیرتوحید فاضل خبرنگار موج که در هیات همراه ظریف در سفر به سوئد حضور داشت از این کشور درخواست پناهندگی کرده است

🔹او عکس و توضیحات صفحه خود را تغییر داده و در واکنش به این خبرها توییت کرده: "هر کس حق دارد برای زندگی خود تصمیم بگیرد"

🔹فاضل همان خبرنگاری بود که چندی قبل لیست مسئولین دو تابعیتی را منتشر کرده بود.

🔸او همچنین خبری مبنی بر اعلام برائتش از جمهوری اسلامی را در توییترش بازنشر کرد.

🆔 @GizmizTel 💯