مدیرعامل جوان صندوق بازنشستگی کشور که حدودا دو ماه پیش حقوق های نجومی مدیران این صندوق را افشا کرده بود و دیشب نیز اعلام کرده بود میخواهد از پروژه های چند صد میلیونی و چند هزار میلیاردی در این صندوق رونمایی کند، امروز از کار برکنار شد!

🆔 @GizmizTel 💯