آقو ۲۲ مرداد روز جهانی چپ دستان مبارک❤️

فقط ای كاش روز جهانی "‎كج دست" هم داشتيم كه ما اون روز رو صميمانه به ‎برخی از مسئولین تبریک می‌گفتیم😀

🆔 @GizmizTel 💯