🔻واکسن سرطان ساخته شد

🔹یک شرکت آمریکایی واکسنی ساخته است که سیستم ایمنی بدن را به گونه ای تربیت میکند تا سلولهای سرطانی را شناسایی کرده و از بین ببرد.

🔸با این واکسن سیستم ایمنی بدن بیمار میتواند به تنهایی و بدون نیاز به اشعه، شیمی درمانی و دیگر روشهای درمانی و فارغ از تمام عوارض جانبی ناشی از آنها، با سلولهای سرطانی مبارزه کند./ایرنا

🆔 @GizmizTel 💯