پدر و مادر ایرانی چه چیزی از فرزندان خود میخواهند؟

یک برده‌ی روحی و بی‌نیاز از تمایلات جنسی، با هوش درسی و اجتماعی بالا و توقعات کم، و ایده‌آل از لحاظ ظاهری، متواضع و توسری خور در خانواده و اعتماد به نفس بالا در اجتماع.

🆔 @GizmizTel 💯