‏🔹اگه خواستگاری رفتین اول برین اتاق دختره رو ببینید! هر خرس قرمز رد پای یک مَرده😑☝️

🔸تنها جایی که بابام مسئولیتمو قبول کرد، صف نذری بود که گفت اینم پسرمه غذاشو بدید به من😐

🔹همینقد که ما روزی ۱۰۰ بار ناله میکنیم که چرا تو ایران بدنیا اومدیم، مسئولین و آقازاده‌ها روزی ۱۰۰۰ بار خداشونو شکر میکنن که تو ایران بدنیا اومدن😀

🔸یه بار به یه دختره پیشنهاد دادم، گفت: الان دوست پسر دارم ولی نهایتا تا ۲-۳ ماه دیگه سینگل میشم، برا اون موقع خوبه؟ انگار داره نوبت دکتر میده نکبت😐

🔹‏افسر نگهم داشت گفتم جناب سروان ما همکارتونیم ایندفعه رو ببخشید، گفت کدوم قسمتی؟ گفتم همیار پلیسم☺️
بی انصاف ماشینو خوابوند😕

🔸‏"ملت شانس‌ دارن والا" چیست؟
(اول واکنش یک ایرانی در هنگام سوختن باسنش)😂

🔹‏اونایی که ‌به سیب زمینی میگید "سیب زَمَنی"
تو محلتون زَمَن متری چنده؟😀

🔸ولی من هنوز از اونی که تو مهمونیا برای من که بچه بودم چایی نمی آورد متنفرم😐
واقعا معنیش چی بود؟!
با بغل دستیم شریکی بخورم؟
بچه چایی نمیخوره؟
تو به یه ورمونی؟
زورم میاد یه استکان اضافه تر چای بریزم یا همه‌ی موارد؟😑

🆔 @GizmizTel 💯