میگن یه نفتکش انگلیسی وایساده سر دریای عمان، سوت می‌زنه میگه تنگه هرمز نفتکش بگیریه دور بزنین

🆔 @GizmizTel 💯