سمینار آموزشی IELTS Speaking
(Native-like) (مکالمه عمومی)
همایش بزرگ هیراد 25 مرداد 98
ساعت 15 تا 19 همراه با اجرای بمب خنده حسن ریوندی بعد زمان پذیرایی و استراحت
به افرادی که قصد تقویت مکالمه عمومی خود را دارند اکیدا توصیه می شود.
اساتید :حمید و مجید سیدیان
از سایت ایران کنسرت لینک زیر سرفصل های سمینار را مطالعه کنید.
لینک ثبت نام از سایت ایران کنسرت :
https://b2n.ir/15584