عکس هایی که مهنوش صادقی از خودش و مهدی هاشمی منتشر کرده. ملتم رفتن تو پیجش دارن از خجالتش در میان!

اون پایینی هم عکس مهدی هاشمی و گلاب آدینه و دختر و دامادشونه.

🆔 @GizmizTel 💯