🔺دردسر گوشی تلفن همراه در چاه توالت!

🔹پیرمرد ۷۵ ساله‌ تهرانی که به قصد بیرون آوردن گوشی تلفن همراه خود، دستش را در سوراخ کاسه توالت فرو برده و گیر کرده بود با تلاش آتش نشانان آزاد شد./ایسنا

🆔 @GizmizTel 💯