مراسم اهدای جام: داداش اون چایی شیرین رو بده الان اذانو میگن، خرما رو کجا می‌بری آقا

🆔 @GizmizTel 💯