🔻میزان زکات فطره و کفاره روزه ماه ‌رمضان از سوی آیت‌الله مکارم‌شیرازی اعلام شد

🔹زکات فطره امسال بر مبنای قوت غالب گندم مبلغ 9 هزار تومان و بر مبنای قوت غالب برنج خارجی، مبلغ 24 هزار تومان و برنج داخلی، مبلغ 60 هزار تومان اعلام‌ شده است. مردم در انتخاب هر یک از آن‌ها اختیار دارند.

🔹کفاره روزه غیر عمد مبلغ 3 هزار تومان است که باید به‌صورت نان تهیه و پرداخت شود، همچنین کفاره روزه عمد مبلغ 180 هزار تومان است.

🆔 @GizmizTel 💯