عکسی از جواد خیابانی منتشر شده که نشان می‌دهد او وزن کم کرده و موهایش را هم تراشیده است.

🆔 @GizmizTel 💯