روز معلم رو پیشاپیش به معلمای دهه شصتی تبریک میگیم😊

شماها از این معلما نداشتین ولی دهه شصتیا خوب می‌فهمن چی میگم😂

🆔 @GizmizTel 💯