کویت تا امروز بیشترین کمک خارجی رو به سیل‌زدگان ایرانی داشته است!

دمشون گرم هم به سیل‌زده‌ها کمک می‌کنند، هم به محصولات داخلی👏

🆔 @GizmizTel 💯