‏من باشم و او باشد و یک حال دل انگیز
ایام نکو باشد و بس خاطره انگیز

قوری و تب شعر و دو فنجان غزل ناب
وصف لب لعل ات که شده وسوسه انگیز

آخرین جمعه از اولین ماه بهار بخیر❣️🌸

🆔 @GizmizTel 💯