🔺طرح مجلس برای تحریم شرکت اَپل❗️

🔹290 تا نماینده نمی‌دونن که اسم شرکت آیفون نیست و اَپل هست!

🔻آیفون تصویری رو تحریم نکنن صلوات😐😂

🆔 @GizmizTel 💯