🔺بنزین تا یک ماه آینده دو نرخی می‌شود

🔹بر اساس تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، کمتر از یک ماه دیگر بنزین دو نرخی و مجددا سهمیه بندی خواهد شد.

🔸با پیگیری های انجام شده مشخص شد قیمت بنزین سهمیه بندی تغییر نخواهد کرد و قیمت دوم بنزین نیز افزایش چندانی نخواهد یافت و میزان این افزایش احتمالا کمتر از ۳۰ درصد خواهد بود./فارس

🔺البته همین یک ماه پیش بود گفته بودن قیمت بنزین تغییر نمیکنه... ولی دیگه عادت کردیم باید یجوری کمبود بودجه جبران شه😑

🆔 @GizmizTel 💯