🍃روزهای جوانی دلنشین اند، دلنشین تر از نگاه لیلی، خوش آواتر از صدای تیشه فرهاد و خواستنی ترند از عشق! جوانی، روزگار ماندنی‌ترین خاطره هاست🍃

🌸ولادت با سعادت حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان بر جوانان ایران زمین فرخنده باد🌸

🆔 @GizmizTel 💯