🔻و به یقین تو، غبطه خوردم...

🔹امام باقر (ع) فرمودند: هيچ بنده ای به مقام بندگی و عبوديت حقيقی پروردگار نمی‌رسد، مگر اينكه از همه‌ خلائق قطع اميد نموده و تنها به خداوند اميدوار باشد

🔺‏باید بوسه زد بر دستان زحمتکشی که با شرافت نان به خانه می‌برد... نمازت قبول ای بنده محبوب خدا

🆔 @GizmizTel 💯